Primedbe i Reklamacije

KORISNIČKI SERVIS - REKLAMACIJE

PRIMEDBE I REKLAMACIJE

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

  1. slanjem na elektronsku adresu: reklamacije@alibabahanabal.com .
  2. na broj telefona 011 244 30 89 I 065 5759385 u periodu od 09-15h svakog radnog dana(za artikle kupljene u maloprodajnim objektima).
  3. na broj telefona 064 367 30 43 u period od 09-15h svakog radnog dana(za artikle kupljene u online prodavnici ).
  4. na broj telefona 064 367 30 43 I 065 57 59 385 u period od 09-15h svakog radnog dana (za artikle kupljene u veleprodaji).

Rokovi za izjavljivanje reklamacija je 1 dan od dana kupovine proizvoda u maloprodajnom objektu ili  prijema artikla kupljenog preko on line prodavnice  Ali baba hanabal doo-a, ukoliko se uoći ostećenje odmah po primanju artikla.  Rok za reklamacije za artikle kupljene u veleprodaji iznosi 3 dana od kupovine robe , odnosno od dana isporuke robe koja je kupljena preko on line prodavnice Ali baba hanabal doo-a.

Rok za reklamacije na ostećenje artikla tokom korisenja iznosi  30 dana od dana kupovine /isporuke artika za artikle kupljene u maloprodaji ili on line prodavnici Ali baba hanabal doo-a.

Prodavac u roku od tri radna  dana potvrdjuje da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla, ili je potrebno da ide na ponovnu konrtolu) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešavanja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.

Prihvatanje I odbijanje reklamacije:

Reklamacije na neispravnost artikla , njegovu zamenu, ostećenje koje je posledica neadekvatnog korišćenja ili korišcenja  koje nije u skladu sa specifikacijom samog artikala nece biti prihvacenje.

Ukoliko bude potrebe, artikal ce biti poslat na ponovnu kontrolu firme koja se bavi proverom kvaliteta proizvda a sa kojom ALI BABA HANABAL DOO ima saradnju kako bi se ustanovilo da li je ostecenje posledica loseg kvaliteta samog proizvoda, posledica proizvodnje ili lošeg I neadekvatnog korišćenja artikla od strane kupca. Ukoliko se ustanovi da je razlog reklamacije posledica neadekvatnog I neprimerenog korišćenja kupljenog artikla od strane kupca, troskove samog pregleda snosi kupac. Ukoliko se ustanovi da je sam artikal lose proizvodnje  troskove snosi ALI BABA HANABAL DOO.

Ukoliko reklamacija bude prihvacenja kupac ima pravo da zameni taj artikal za neki drugi ili vise drugih u istoj novcanoj  vrednosti.