Pravo Na Odustajanje/Povraćaj Robe

KORISNIČKI SERVIS - PRAVO NA ODUSTAJANJE/POVRAĆAJ ROBE

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Potrošač navodi  razlog odustanka I snosi troskove povracaja stvari. (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija nakon obavestenja prodavca o želji I razlozima za odustanak (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora zaključenog na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu e mail postom  na adresu: reklamacije@alibabahanabal.com .

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

Potrošač snosi teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Protekom roka od 14 dana od momenta kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora Prodavcu. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška Prodavca. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe, koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno, kako bi ste ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 U slučaju korišćenja prava na odustanak od ugovora Prodavac je dužan  da pregleda vracenu robu. Kada ustanovi da je artikal vraćen u izvornom neostećenom stanju u obavezi je da izvrši povraćaj uplata koje je primio od Potrošača bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je primio povracaj robe odnosno artikla od kupca.  Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je Potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok Potrošač ne dostavi dokaz o slanju robe Prodavcu.

U slučaju vraćanja artikala, koji predstavljaju predmet Ugovora o prodaji na daljinu i sledstveno povraćaja sredstava Potrošaču, koji je platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ali baba hanabal  d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka, na zahtev Prodavca, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili će uplaćena sredstva vratiti kupcu na tekući račun, ili na neki drugi nacin ako se tako dogovori sa kupcem.

Šta se ne smatra odustankom od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača:

Ukoliko Potrošač nakon što je naručio određeni artikal putem ALI BABA HANABAL Internet prodavnice i poružbenica mu je potvrđena od strane ALI BABA HANABAL  Internet prodavnice ne preuzme pošiljku, nakon dva pokušaja dostavljanja od strane kurirske službe sa kojom ALI BABA HANABAL DOO   ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju, smatra se da Potrošač nije odustao od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača. U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ukoliko kupac ne preuzme naručene artikle, ugovor o prodaji se raskida zbog povrede ugovorne obaveze preuzimanja stvari i isplate kupoprodajne cene od strane kupca, te prodavac ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete. Obaveza naknade štete se smatra dospelom od trenutka nastanka štete. Dakle, u slučaju nepreuzimanja pošiljke, Potrošač je dužan da Prodavcu naknadi nastalu štetu, u visini troškova transporta.

U cilju izvršenja povrata poručenog ili zamene artikala, Potrošači treba da Prodavca kontaktiraju putem telefona (064 367 30 43)  ili slanjem e-mail-a sa svojim ličnim podacima (ime i prezime i kontakt telefon) na e-mail adresu : reklamacije@alibabahanabal.com .